« terug naar vorige pagina

No show beleid

Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten een afspraak maken bij de huisarts, om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Onverwachte situaties zoals ziekte of overlijdensberichten kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur, maar uiterlijk 2 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen te bellen 0345-631515. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet verschijnen zonder afzegging krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u 1x in het jaar niet verschijnt op spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.

Het No Show tarief bedraagt € 10,-.

We sturen u een rekening per post of per email. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de doktersassistente, POH Somatiek of de POH GGZ ?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-60 minuten voor staan. Hier zijn wachttijden voor.

Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij namelijk misschien nog iemand anders inplannen.