Meer informatie

 • Heeft u recent het spreekuur van de huisarts bezocht of telefonisch contact gehad met de huisarts ? 

  Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de huisarts en de praktijk is daarom heel belangrijk. Door het  invullen van twee vragenlijsten helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is.

  U kunt op meerdere punten laten weten hoe u onze huisarts en de praktijk beoordeelt. U kunt uw feedback geven via de onderstaande links.

  Start de vragenlijst over huisarts Gülhan Yaldiz-Sahin

  Start de vragenlijst over huisarts Marc Hurts

  Start de vragenlijst over huisarts Florence van Proemeren

  Start de vragenlijst over huisarts Mieke Spronk

  Start de vragenlijst over de praktijk

  Het invullen van de vragenlijsten is anoniem en duurt 10 minuten (per lijst). Bij voorbaat dank voor uw medewerking !

 • Wij leveren huisartsenzorg in de gemeente Leerdam, voornamelijk Leerdam Noord.

  Carla Rüger, Corrie de Leeuw-Kleijn, Elze Hol en Hannah Thijsen zijn binnen de praktijk werkzaam als dokterassistente. Zij staan u te woord als u contact opneemt met de praktijk. Naast administratieve taken hebben ze ook medische taken. Zo hebben zij elke werkdag, van 14:00 tot 16:00u, een eigen spreekuur waar u, eventueel na overleg met de huisarts, terecht kunt. Handelingen die door de assistente worden uitgevoerd zijn o.a. oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes, hechtingen verwijderen, injecties geven, wratten aanstippen, etc.

  Anouck Meekhof is onze praktijkondersteunster (POH-S). Zij doet zelfstandig spreekuur waarbij zij controles verricht voor patiënten met Diabetes Mellitus type II, Hart- en Vaatziekten en COPD.

  Zowel onze doktersassistentes als praktijkondersteunsters werken onder verantwoordelijkheid van Gülhan Sahin, er vindt dagelijks overleg plaats over de te leveren en geleverde patiëntenzorg.

  Romy Wessels is onze praktijkondersteunster voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij heeft spreekuur op dinsdag om de week en op vrijdag, waarbij ze patiënten met psychische klachten begeleidt.

  Elke maandag, dinsdag en donderdag behandelen fysiotherapeuten van B-Fysic Hensens patiënten in onze praktijk. Meer informatie leest u hier

  Elke woensdag behandelt Kaly van Gennep (podotherapeute van RondOm Podotherapeuten) patiënten met voetproblemen.

 • Wij leveren moderne huisartsgeneeskundige zorg aan onze patiënten in Leerdam. Laagdrempelig, te beginnen met een goede bereikbaarheid. Preventie is één van onze speerpunten. We bieden gestructureerde zorg aan onze patiënten met chronische ziekten, gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. Onze positieve kijk op het leven zullen mensen terug zien in ons functioneren als huisarts.

   

 • Sinds 1 juli 2020 heeft u het recht om uw medisch dossier online in te zien. Dit kan in onze praktijk op twee manieren:

  • via het Patiëntportaal – MijnGezondheid.net,
  • via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Verschil Portaal/PGO

  In het portaal ziet u gegevens van maar één zorgverlener: in ons portaal is dat de huisarts. Een PGO biedt de mogelijkheid meer dossiers in te zien. In het PGO kunt u dus het dossier van de huisarts inzien, maar bijvoorbeeld ook het dossier van de specialist die u in het ziekenhuis bezoekt. Met de PGO heeft u al uw gezondheidgegevens op één plek. Dat is handig en geeft overzicht. Een PGO kiest u zelf uit en is gratis. Soms bieden PGO’s aanvullend nog diensten aan (zoals bijvoorbeeld een koppeling met uw stappenteller) waar u wel voor moet betalen.

  PGO in beeld

  De meeste PGO’s zijn nog niet helemaal klaar. Steeds komen er nog nieuwe functies bij. Alle getoonde informatie wordt goed bewaakt; daar zorgt het MedMij label voor.

  PGO functies

  • nalezen wat in een eerder consult is afgesproken
  • uw medicijnen controleren en compleet maken
  • zorgverlener informeren over bijwerkingen en/of allergie
  • thuis meten, bijv. gewicht, bloeddruk of glucosewaarden en meting delen met zorgverlener
  • vragenlijsten invullen op een moment dat u schikt
  • betrouwbare informatie lezen over aandoeningen, behandelingen en medicijnen

  Een overzicht van alle PGO’s staat op de website www.digitalezorggids.nl/kies-je-pgo.

  Ga zelf alvast eens kennis maken met de PGO. Scan daarvoor de QR-code hieronder. Bij de aanmelding wordt onze praktijk automatisch geselecteerd.
  De aangeboden PGO’s hebben al iets meer functies beschikbaar.

  Benieuwd, en wilt u meer weten?

  Wilt u meer lezen over online inzage in het medisch dossier via een PGO? Download hier de folder met meer informatie. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de website www.pgo.nl. Hier kunt meer lezen over het gebruik van een PGO en of korte filmpjes over de PGO bekijken. 

   

 • Heb ik hulp van de huisarts nodig?

  Geregeld krijgen wij vragen over het maken van een doktersbriefje of een nieuwe verwijzing; het verstrekken van formulieren, machtigingen of verklaringen. Vaak is de hulp of betrokkenheid van huisarts niet nodig.

  Sinds kort is er een nieuwe website verwijsafspraken.nl

  Deze website is een initiatief van “Help de huisarts verzuipt” en heeft als doel om duidelijk te maken wanneer de betrokkenheid van de huisarts wel of niet nodig is.

  Op deze website verwijsafspraken.nl kunt u dus nagaan of u bijvoorbeeld een briefje, (nieuwe) verwijzing, verklaring of machtiging van de huisarts nodig heeft. De website wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. Nieuwe afspraken worden zo snel als mogelijk toegevoegd.

  Ondanks dat de informatie op de website helder en duidelijk is, geven wij u hieronder extra informatie over het verstrekken van een briefje van de dokter en nieuwe verwijsbrief.

  Briefje van de dokter?
  Soms worden wij gevraagd om een zogenaamde “briefje van de dokter”. Bijvoorbeeld een school die zich zorgen maakt over het verzuimgedrag van een leerling, of een reisbureau in verband met een annulereing wegens ziekte. Onze beroepsgroep KNMG is van mening dat huisartsen dergelijke “briefjes” niet moeten schrijven. Waarom? U leest dat in deze nederlandse of engelse toelichting.

  Nieuwe verwijsbrief nodig?
  Soms vragen ziekenhuizen om een nieuwe verwijsbrief van de huisarts. Omdat uw laatste bezoek bijvoorbeeld langer dan een jaar geleden was. Of omdat een specialist u wilt verwijzen naar een andere specialist in het ziekenhuis. Dit is echter vaak onnodig.

  U heeft geen nieuwe verwijsbrief nodig als:

  1. uw aandoening chronisch is, én
  2. u niet formeel bent ontslagen uit controles.

  U bent daarbij pas formeel ontslagen als uw huisarts een ontslagbrief kreeg, ook al was uw laatste bezoek enkele jaren geleden.

   

   

   

   

   

 • U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

  KNMG-opnemen-gesprekken-A4-wachtkamertekst

 • Wat is een POH GGZ ?

  ‘POH-GGZ’ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheids Zorg.

  Deze functie wordt vervuld door iemand die speciaal is opgeleid in het behandelen van mensen met psychische klachten De praktijkondersteuner GGZ werkt nauw samen met de huisarts en rapporteert aan de huisarts.

  Wat kan de POH GGZ voor u betekenen?

  De POH GGZ is opgeleid in het begeleiden of behandelen van mensen met psychische klachten zoals somberheid of depressieve klachten, burn-out en angstklachten. Ook is de POH GGZ thuis in de begeleiding bij rouwverwerking, werkproblematiek of hulp bij problemen in het gezin, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte, opvoedings- of relatieproblemen.

  De POH GGZ heeft de kennis en de tijd om samen met u het probleem te verhelderen en u weer op weg te helpen. Vaak is een aantal gesprekken voldoende om de draad weer op te pakken. Wanneer blijkt dat u meer langdurige en gespecialiseerde hulp nodig heeft helpt de POH-GGZ u met het vinden van de juiste hulpverlening.

  De POH GGZ is goed op de hoogte van de mogelijkheden voor verwijzing in deze regio voor uw specifieke problemen.  Naast bijvoorbeeld een verwijzing naar een psycholoog kan ook het volgen van een preventieve cursus of training tot de mogelijkheden behoren. Zonodig kan er door de POH GGZ begeleiding worden geboden bij het overbruggen van een wachttijd.

  Onderzoek (2011).

  Zorgbelang Noord-Holland heeft onderzoek gedaan in de regio Gooi en Vechtstreek in 2011 onder mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen.

  Patiënten vinden de POH-GGZ effectief, van toegevoegde waarde en laag drempelig. Vrijwel iedereen geeft aan dat hij/zij door het contact met de POH-GGZ beter kan omgaan met psychische klachten en beter functioneert. Ook is gevraagd naar de meerwaarde ten opzichte van de huisarts: de POH-GGZ heeft meer tijd en is deskundiger op het terrein van de GGZ.

  De drempel is laag: men ging liever naar de POH-GGZ dan naar een psycholoog of psychiater. De POH-GGZ is goed bereikbaar en patiënten zijn tevreden over de bejegening. De POH-GGZ krijgt van de patiënten een hoge waardering (gem.8).

  Vergoeding door de zorgverzekeraar.

  Deze gesprekken worden voor u betaald door uw zorgverzekeraar.

  Hoe krijgt u contact met de POH-GGZ?

  De huisarts verwijst u naar de POH GGZ. U maakt direct een afspraak via de assistente. Soms zal de POH GGZ u op verzoek van de huisarts zelf bellen om een afspraak te plannen. Wanneer een afspraak u bij nader inzien niet schikt, vragen we u vriendelijk deze tijdig te verzetten.

 • Als de praktijk gesloten is, kunt u voor dringende medische problemen terecht bij de Centrale huisartsenpost Gorinchem

  Huisartsenpost Gorinchem
  Banneweg 57
  4204 AA Gorinchem

  T 0183 64 64 10

  Website Huisartsenpost Gorinchem

  LET OP: de volgende klachten horen NIET thuis bij de huisartsenpost

  • lastige, maar niet ernstige klachten
  • langer bestaande klachten
  • herhaalrecepten
  • geen tijd door de week 

  U kunt voor deze klachten de eerstvolgende werkdag naar de praktijk bellen!

 • Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken bij de huisarts  om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.

  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Onverwachte situaties zoals ziekte of overlijdensberichten kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

  Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

  Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur, maar uiterlijk 2 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen te bellen 0345-631515. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

   Bij niet verschijnen zonder afzegging krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u 1x in het jaar niet verschijnt op spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren.

   Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.

   Het No Show tarief bedraagt € 10,-.

   We sturen u een rekening per post of per email. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de doktersassistente, POH Somatiek of de POH GGZ ?

   Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-60 minuten voor staan. Hier zijn wachttijden voor.

  Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij namelijk misschien nog iemand anders inplannen.

   

   

   

 • Privacyreglement van onze huisartsenpraktijk het Trefpunt

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk het Trefpunt

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk het Trefpunt kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk het Trefpunt is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk het Trefpunt hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk het Trefpunt. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk het Trefpunt is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk het Trefpunt hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk het Trefpunt wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost Gorinchem (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.